Atık Bitkisel ve Madeni Yağ Çalıştayı

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Geksander (Geri Kazanım Sanayicileri Derneği), Albiyobir (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği) tarafından gerçekleştirilen Konfederasyonumuzun da katıldığı ve çeşitli üniversitelerin desteklediği Bitkisel ve Madeni Yağların toplanma ve geri kazanılması konularının işlendiği sektör problemlerinin ve çözüm önerilerinin bir kez daha masaya yatırıldığı bir çalıştay düzenlendi.
Çalıştaya Türkiye’nin birçok yerinden sivil toplum örgütleri, belediye ve kamu kurum yetkilileri, akademisyenler, bitkisel yağ üreticileri ve toplayıcıları katıldılar. Konunun her yönüyle ele alındığı çalıştay da açılış konuşmasını Albiyobir Başkanı Av. İskender Minar yaptı. Toplama miktarlarını arttırmanın önemli olduğunu ve bununda mevzuata uygun, rekabetçi bir sistemle mümkün olacağını vurguladı. Geksander Başkanı İbrahim Engin Atık Yönetimi, Avrupa Birliği uyum yasaları ve kayıt dışı toplama konularına dikkat çekti.

Tükçev Başkanı Beyhan Arslan daha yolun başında olduğumuzu ancak planlama ve hükümet programları düzeyinde bir takım çalışmalar var olduğunu Avrupa Birliği sayesinde mevzuat ve uyum çalışmaları yapıldığını söyledi. Uygulamada ciddi sorunlar olduğunu sorunların ortadan kalkması için bilincin arttırması gerektiğinin altını çizdi. Beyhan Aslan çevre bilinç düzeyini arttırmak için toplumu çevre konusunda eğitmek gerektiğini ayrıca sektöre teşvikin olmadığını, vergi konusu gibi teşviklerin arttırılmasının öneminden bahsetti. Ayrıca Beyhan Aslan ”Gönüllülük güzeldir ama sektör olmadan para kazanan olmadan sektör devam etmez.

Çevrenin temizlenmesi için el birliği ile sektörün para kazananları sayesinde sektörü geliştirmeliyiz. Direkt teşviklerin yapılması, ayrıca toplumun eğitilmesi gerek. Atıkların toplanması için eğitime apartman görevlilerinden başlamalıyız. Kanuni mecburiyetler olmazsa bazı şeyler eksik kalır. Sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve sorgulayıcı, objektif sivil toplum örgütlerinin oluşması lazım.”dedi.

Çalıştay’ ın açılış konuşmacılarından Zeki Terzioğlu ise ”Hepimizin ayağının yere basacağı çalışmalar yapılacağını umduğunu, sistemin sıkıntılarının hep beraber aşılacağını, atık yağların kirletmeden toplanmasını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Bitkisel Yağlar Derneği Başkanı Edip Uğur “ülkemizde yağların sulara karışmadan 60-70.000 ton atık yağın toplanması gerektiğini “söyledi.

Albiyobir Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Afacan çözüme yönelik önerilerinden bazılarını şöyle sıraladı:

-Atık Yönetimi vizyon ve mevzuatının bütünlüğünün sağlanması.

-Paydaşların sorumluluklarının belirlenmesi, yüklerin paylaşılması.

-Sorumluluk ve yüklerin mali, ekonomik araçlarla desteklenmesi.

-Toplama ve geri kazanım miktarlarının belli periyotlarla kamuoyuna açıklanması.

-Sistemde destek veren ve faydalı olan kuruluşların ödüllendirilmesi.

-Tecrübelerden istifade edilmesi.

-Elektronik takip sistemine geçilmesi.

-Faaliyetlerde çevresel argümanların kullanılması gerek.

Önemli bir atık olan ve temiz enerjide kullanılan bitkisel ve madeni atık yağların toplanması ve geri kazanılması konuları kamu kurum yetkilileri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve belediye yetkilileri ile enine boyuna konuşuldu.

Konfederasyonumuzca tespit edilen sorunların başında toplayıcı ağının oluşamaması gelmektedir. Bu sorunun 46 ilde kurulu derneklerimizle organize edilerek birlikte hareketle çözülebileceği inancındayız.