–  Atık Yağ, Atık Varil, Atık Solvent, Atık Metal, Atık Plastik, Atık Boya, Atık pil, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Atık Akü, Tıbbi Atık, Bitkisel Atık Yağ, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Ambalaj Atıkları ve diğer Tehlikeli Atıkların Çevre Mevzuatında belirtilen hususlara uygun olarak Atıkların Geri Kazanımı, Toplanması, Depolanması, Taşınması ile Atığın Yeniden İşlenmesi sonucu elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, bu işlemler sırasında ve bu işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek teknik, yönetsel, yasal sorunları araştırarak çözümlemek, insan ve çevre sağlığının korunması konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. b) İdari ve yasal düzenlemeler için, sektörün görüş ve önerilerini alarak ilgililere önermek ve gerçekleşmesi konusunda çalışmak.

–  AB Ülkelerindeki ve uluslar arasındaki sektörle ilgili gelişmeleri izlemek, araştırmak, Üniversiteler ve Araştırma Kurum ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak sektörün yurt gerçeklerine uygun olarak gelişmesi ve büyümesinin yollarını araştırmak, sektörle ilgili yayınlar, toplantılar, sektör içi ve kamuya yönelik eğitimler yapmak, sektörle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

–  Yurt içindeki tüm endüstriyel atıklarla ilgili bir üst yapının oluşturulmasını sağlamak, dernek üyelerini çalışma konuları ve alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmektir.

– Sektör mensuplarının meslek ahlakı esaslarına bağlı, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlemesini sağlamak üzere iç denetim mekanizmaları oluşturmak ve bunları işletmek, sektörün gerek duyduğu alanlarda çalışmak üzere iktisadi işletmeler kurmak, bunları işletmek ve benzer girişimlerde bulunmak