Hakkımızda

GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER) 16 Nisan 2019 tarihinde AB-0275-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 02.01.2020 tarihinde YB-0238 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır. “Atıkların Geri Kazanımı, Toplanması, Depolanması, Taşınması İle Atığın Yeniden İşlenmesi Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Değerlendirilmesi İçin Gerekli Olan İşgücünün Geliştirilmesi, Sektördeki Eğitim Ve İstihdam Arasındaki İlişkinin Güçlendirilmesi Ve Hayat Boyu Öğrenme Kültürünün Devamlılığının Sağlanması” Amacıyla,

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı’nın Voc-Test Merkezleri – Iı Hibe Programı’na  “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart Ve Yeterliliklerinin Oluşturulması” İsimli Proje Teklifi İle Başvurmuştur. Projenin Kabul Edilmesi Üzerine;

GEKSANDER tarafından hazırlanan

  • Atık Koordinatörü (Seviye 5),
  • Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3),
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı (Seviye 3),
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

Mesleklerinin Ulusal Standartlarını Ve Ulusal Yeterliliklerini Hazırlamıştır. Ulusal Standartlar 22.06.2017 Tarih Ve 30104 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak,

Ulusal Yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 02.08.2017 Tarih Ve 2017/63 Sayılı Kararı İle kabul edilmiş, Kurum’un internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.