Ham maddesi, Üretim Konusu Ve Ürünleri İle Çevre Dostu Olan Fabrikamız;

• Otomotiv sektöründen ve sanayiden kaynaklanan (motor yağı hariç) 1. Ve 2. Kategori atık yağların; toplanması ve geri kazanım işlemlerini yapmak,

• Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile bunların gerçekleştirilmesi için tesisler kurmak ve işletmek,

• Bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

• Ulusal ve Uluslar arası Yasal mevzuatın öngördüğü gereklerin yerine getirilmesi konularında atık yağ üreticilerine hizmet etmek yoluyla ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak ve istihdam yaratmak,

• Çağdaş dünya gerekleri doğrultusunda, hatasız, hızlı doğaya, çevreye, nezakete ve saygıya özen göstererek hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlar ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak,

• İş sağlığı ve güvenliği için gerekli imkânları sağlayan, çalışma ortamını güvenli hale getirerek iş kazalarını önlemek,

• Çevreyi, faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden koruyarak kirlenmesini önlemeyi, bu amaçla programlar oluşturmak, yasal şartlara uygunluk sağlamak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre performansımızı sürekli geliştirmek,

• Kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanmak,

• Doğal kaynak ve yardımcı maddeleri daha etkin kullanmak,

• Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, Şirketimizin Yönetim Politikasıdır.

Engin Geri Kazanım Tesisleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gökçeyurt Mah. Samsun Devlet Yolu Nr: 364  Mamak ANKARA
Telefon:(0312) 598 01 78 – 0198 – 0433
Faks:(0312) 598 04 34
Email:info@engingerikazanim.com