Kendimizi Aldatmayalım

TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, çevrecilik konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aslan, geri kazınım ve çevrecilik konusunda gelişmiş ülkeler koşarken biz adeta emekliyoruz”dedi. Düzenleyenler içerisinde TÜKÇEV’in de bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Albiyobir ve GEKSANDER tarafından gerçekleştirilen, destekçileri içerisinde ise 5 ayrı üniversitenin bulunduğu “Atık Bitkisel ve Madeni Yağ Çalıştayı” nda konuşan TÜKÇEV(Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı) Başkanı Beyhan Aslan “Çevrecilik konusunda gelişmiş ülkeler koşarken, biz adeta emekliyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Para kazanılmadığı sürece de çevreyi korumak mümkün değildir” dedi. Ankara City Otel’de gerçekleşen çalıştay, açılış konuşmalarıyla başladı. İlk konuşmayı, Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği (ALBİYOBİR) Başkanı Av. İskender Minar yaptı. Minar konuşmasında “Kirletenin faturayı ödemediği bir ortamda gelişme ve adalet beklemek mümkün değildir” dedi.

Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) Başkanı İbrahim Engin ise atık yönetiminin daha sağlıklı yapılması gerektiğini vurguladı ve “Öncelikle bu alanda faaliyet yürüten STK’ların dünya standartları düzeyinde desteklenmesi gerekir” diye konuştu. Türkiye’nin gelişmiş ülkelere oranla, çevrecilik, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda adeta emeklediğini belirten TÜKÇEV Başkanı Av. Beyhan Aslan ise şu açıklamalarda bulundu: “Çevrecilik konusunda gelişmiş ülkeler koşarken, biz adeta emekliyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Para kazanılmadığı sürece de çevreyi korumak mümkün değildir. Bugün Türkiye’de 1 milyon çevre gönüllüsü olduğunu varsaysak bile, 70 milyonu aşkın bir ülke insanının kirlettiğini, 1 milyon insanın temizlemesini beklemek çok komik olur.Para kazanmayan hiçbir sektörün gelişmesi mümkün değildir. Atık sektörü de çok büyük kazanımları olan bir sektördür. Kendimizi aldatmayalım. Bu sektör içerisinde bulunan şirket, kurum ve kuruluşlar para kazanmadığı sürece bir yere varılmaz. Bunun için de devlet, bu alanda faaliyet yürüten kuruluşları, AB ülkelerinde olduğu gibi daha çok desteklemeli. Şu anda bazı destekler var ama bunlar dolaylı destekler. Asıl vergi indiriminde, enerjide, istihdamda direkt teşvikler gelmelidir.”

Çalıştayın son açılış konuşmacıları ise BYSD Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanı Zeki Terzioğlu yaptılar. Her iki konuşmacı da STK’ların desteklenmesi gerektiğini, çalıştayların sektörsel bazda artırılmasını, sadece tencereye girenin değil, tencereden çıkanın da kontrol altına alınmasının önemli olduğunu vurguladılar. Türkiye’de önemli bir sorun haline gelen atık bitkisel ve madeni yağların daha çok toplatılması ve geri kazanılabilmesi için gerekli piyasa şartlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayda, ülkenin dört bir yanından katılan üniversite hocaları, belediye yetkilileri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bir gün boyunca konuyu tartıştı ve çözüme yönelik kararların alınmasına özen gösterildi.