MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU KAYITLARI DEVAM EDİYOR

haberler64123 (1)5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tebliğ eki listede, aralarında yapı sektöründe hayati öneme haiz mesleklerinde bulunduğu (ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, bacacı, betonarme demircisi, betoncu, duvarcı, ısı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı) 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş olup, “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” Hükmü uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlar dâhil olmak üzere 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılmaları yasaklanmıştır.

 

Bu durumda 25.05.2016 tarihi itibarı ile yapı sektöründe mesleki yetkinliği olan belgeli eleman darboğazı ile karşılaşılmaması için, yapı sektöründe çalışan meslek erbaplarının mesleki niteliklerin artırılması, iyi uygulamaların geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması için eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu sayede “mesleki yeterlilik belgesi” alabilmelerine yardımcı olunması için proje temelli işbirliği yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu protokol çerçevesinde daha önce Geçici Ustalık Belgesi alan veya almayan ustalara yönelik olarak açılacak kurslara katılım kayıt işlemleri Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Kurslar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek olup, kursa katılanların eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava girip başarılı olanların sınav ücretleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler: 

  1. Dilekçe
  2.       Başvuru Formu
  3.       Kimlik Fotokopisi
  4.      Geçici Ustalık Yetki Belgesi  (Varsa)

 

Geçici Ustalık Belgesi olanlar, eğitim başvurunuzu yapmak için TIKLAYINIZ

Protokolle ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı ile ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ